Werkwijze

Eerste gesprek/Intake

Als we een afspraak maken voor het eerste gesprek, de intake, vraag ik u een aantal dagen een eetdagboek bij te houden waarin u opschrijft wat u heeft gegeten en gedronken op die dagen. Tijdens de intake bespreken we aan de hand van het dagboek wat u op dit moment zoal eet, hoe uw leefsituatie is, wat u al geprobeerd heeft om af te vallen, hoeveel u beweegt, wanneer u graag eet, op welke momenten u het moeilijk vindt om het vol te houden, wat u graag met afvallen wilt bereiken, de reden waarom u wilt afvallen. Eigenlijk bespreken we alles wat met eten te maken heeft of kan hebben.

Als we alles in kaart hebben gebracht ga ik samen met u bekijken waar we uw eetgewoonte en uw hoeveelheid beweging kunnen aanpassen. Wilt u snel afvallen dan wordt de aanpassing wat rigoureuzer dan wanneer u voor de langetermijn aanpak gaat. Maar een combinatie van beiden kan ook. Ik leer u hoe u gezondere keuzes kunt maken en ik geef u voldoende tips mee om moeilijke (eet)momenten te lijf te gaan. Vervolgens krijgt u van mij een voor u persoonlijk voorbeelddagmenu toegestuurd.

Dit eerste gesprek heeft een duur van ongeveer 50 minuten.

Tweede gesprek

Op korte termijn volgt het tweede gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe het de afgelopen periode gegaan is. Wat er goed ging en wat u juist erg moeilijk vond. Als dit nodig is passen we het voorbeelddagmenu aan. Ik geef u extra tips en adviezen mee hoe u met de moeilijke momenten het beste kunt omgaan en uiteraard is er veel aandacht voor uw motivatie.

Vervolggesprekken

De verdere behandeling en de frequentie van de gesprekken zal in overleg plaatsvinden. De vervolggesprekken duren zo’n 15 – 20 minuten.

Er is ook de mogelijkheid om samen met mij in een supermarkt af te spreken waar u vaak boodschappen doet. In een half uur gaan we door de supermarkt en zal ik toelichting geven. Verder is er de mogelijkheid voor huisbezoeken, telefonisch- en e-mailconsulten.

Eindgesprek

Wanneer de behandeling kan worden beëindigd is een afsluitend gesprek wenselijk, ook in verband met de eindrapportage die naar de huisarts gestuurd moet worden.

Meten is weten

Tijdens alle gesprekken zal ik ook uw gewicht meten (tenzij u dit liever niet wilt), om te kijken naar het effect van uw inspanningen. Uiteraard is gewicht niet het belangrijkste. De focus zal liggen op een gezond eet- en leefpatroon.